Budownictwo w służbie kolei, czyli usługi budowlane w Opolu

Budownictwo w służbie kolei, czyli usługi budowlane w Opolu

0

Dla większości firm realizujących usługi budowlane Opole to prawdziwa żyła złota. I nie chodzi tu wyłącznie o budownictwo mieszkaniowe, choć i tak ma ono ogromny wpływ na kształtowanie lokalnej gospodarki i zwiększanie potencjału mieszkaniowego miasta.

Tym razem jednak nie chodzi o mieszkania, lecz o… kolej. Tak, Opole po co najmniej kilkunastu latach stagnacji, znów ma szansę na rozwój lokalnych linii kolejowych. Przykładem takiej inwestycji będzie modernizacja szlaków pomiędzy Opolem a Kędzierzynem – Koźlem.

Jest o co walczyć?

Ktoś mógłby zapytać, jaki związek mają firmy zajmujące się usługami budowlanymi w Opolu z polską koleją. W praktyce jest on bardzo duży. Planowane prace remontowe nie tylko obejmą tory, rozjazdy i urządzenia SRK. W myśl podpisanych umów, mają one dotyczyć również szeregu budynków, związanych z prawidłowym funkcjonowaniem kolei.

Tych z kolei na remontowanym, 44 – kilometrowym szlaku jest bardzo dużo. Mowa tu oczywiście o nastawniach dysponujących, wykonawczych, posterunkach zwrotniczych, ekspedycji i SKP. Zabudowa ma objąć również niektóre urządzenia sterowania ruchem kolejowym, co rzecz jasna spowoduje przyspieszenie prac w zakresie realizowanych inwestycji.

Stacje i przystanki

Jednak najważniejszym elementem wyżej wymienionej linii, który – podobnie jak ona – zostanie wyremontowany, są stacje i przystanki, które w jej obszarze się znajdują. Co więcej, przyjęty harmonogram prac nie dotyczy wyłącznie budowy wiat, które tak dobrze znane są np. miłośnikom kolei działających na terenie Śląska. Firmy realizujące usługi budowlane w Opolu, będą mogły również podjąć pracę w zakresie np termomodernizacji dworców i poczekalni, a także ich kapitalnego remontu.

A wszystko po to, by podróżowało się lepiej, wygodniej i przede wszystkim szybciej. Zwiększony komfort jazdy będzie miał rzecz jasna niebagatelny wpływ na poprawę wydolności linii a co za tym idzie – na wzrost zainteresowania kolejami działającymi w obrębie Dolnego Śląska. Oczywiście w dalszej perspektywie może się okazać, że dzięki temu wzrośnie zapotrzebowanie na kolejowe usługi budowlane w Opolu i sąsiednich, znacznie większych miejscowościach.

Podsumowanie

Dla firm wykonujących profesjonalne usługi budowlane Opole jest bardzo atrakcyjną lokalizacją. Trendy wpływające na zwiększenie liczby inwestycji na kolei również mają na to niebagatelny wpływ. Oczywiście nie dotyczy to tylko inwestycji realizowanych na obszarze Opola i tamtejszych linii kolejowych, ale też na terenie całego Dolnego Śląska. Więcej informacji znajdziesz na stronie usługi budowlane opole – ksetra