Jak będzie wyglądało wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej?

Jak będzie wyglądało wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej?

0

Według ostatnich danych, elektroniczna dokumentacja medyczna ma być obowiązkowa od stycznia 2018 roku. Już od kilku lat trwają prace nad cyfryzacją polskiej służby zdrowia, prowadzone przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia. CSIOZ realizuje 5 projektów e-Zdrowie, wśród których znajduje się również ten dotyczący elektronicznej dokumentacji medycznej, czyli P1: Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych.

Jakie nowości wprowadza projekt e-Zdrowie P1?

W ramach projektu P1 powstanie m.in. portal e-zdrowie.gov.pl, który będzie stanowił bazę danych o placówkach i świadczeniach medycznych. Na platformie będzie można znaleźć listy oczekujących na poszczególne zabiegi czy badania, aktualizowane na bieżąco raporty i statystyki medyczne czy wyszukiwarkę gabinetów lekarskich, przychodni i aptek w najbliższej okolicy. Oprócz tego z portalu będzie można zalogować się do internetowego konta pacjenta. Projekt P1 zakłada także uruchomienie szeregu aplikacji i systemów, wspomagających funkcjonowanie służby zdrowia, np. aplikacja usługodawców i aptek, system gromadzenia danych medycznych (m.in. recepty i skierowania), system obsługi rejestrów, system wykrywania nadużyć czy system administracji.

Cyfrowa dokumentacja medyczna

Obecnie dokumentacja medyczna jest sporządzana i archiwizowana w formie papierowej, która nie jest zbyt wygodna między innymi ze względu na przestrzeń, jaką zajmuje. Dokumentacja dzieli się na indywidualną i zbiorczą: pierwsza z nich dotyczy konkretnych pacjentów (historia choroby, karty ze szpitala, recepty, skierowania), w drugiej zaś gromadzone są dane dotyczące grup i kategorii pacjentów (statystyki, rozliczenia, księgi chorych i księgi oczekujących). Wszystkie te dane mają zostać zdigitalizowane i udostępniane odpowiednim podmiotom (w tym także pacjentom) online. W związku z tym podstawowym elementem, jaki powinien towarzyszyć wdrażaniu EDM, jest bezpieczne oprogramowanie, które zapewni skuteczną ochronę danych. Konieczne będzie również przeszkolenie wszystkich pracowników posługujących się elektroniczną dokumentacją.

Jak wybrać oprogramowanie?

Oprogramowanie medyczne powinno być przede wszystkim przystosowane do charakteru placówki: nieco innych funkcjonalności potrzebuje duża sieciowa przychodnia, szpital czy niewielki gabinet lekarski. Do najbardziej elementarnych funkcji oprogramowania należy prowadzenie elektronicznej dokumentacji, wystawianie e-recept i integracja z internetowym kontem pacjenta. W niektórych programach (np. http://www.mediporta.pl/elektroniczna-dokumentacja-medyczna-obowiazkowa-od-1-01-2018/) dostępne są również takie moduły, jak inteligentne recepty (z dostępem do gotowych baz leków, wraz z informacjami o refundacji), obsługa ruchu pacjentów czy dedykowane moduły, stworzone dla konkretnych specjalizacji. Wybierając oprogramowanie, warto zwrócić uwagę także na jego przejrzystość i intuicyjną obsługę – pamiętajmy o tym, że cyfryzacja służby zdrowia ma usprawnić jej funkcjonowanie , nie zaś skomplikować.