Płyty warstwowe w budowie hal przemysłowych

Płyty warstwowe w budowie hal przemysłowych

0

Stawiane obecnie obiekty przemysłowe to często konstrukcje stalowe. Stal jest głównym materiałem służącym do ich budowy. Jednak materiał ten nie zapewnia izolacji cieplnej oraz akustycznej. Dlatego w budowie hal magazynowych czy produkcyjnych stosowane są płyty warstwowe. One tworzą ściany oraz dach stalowej konstrukcji. Co to jest stalowa konstrukcja? Czytaj tu.

Budowa płyty warstwowej i jej właściwości

Płyta warstwowa to dwie płaszczyzny blachy, między którymi znajduje się materiał izolacyjny. Takie płyty mocowane są do wykonanej ze stali konstrukcji nośnej budynku. Rdzeń, czyli środkowa część płyty, może być wykonany z wełny mineralnej, pianki poliuretanowej albo styropianu. Każdy z tych materiałów sprawia, że hale magazynowe mają dobre parametry w zakresie izolacji cieplnej oraz akustycznej. Pod względem budowy płyty warstwowe są różnorodne. Różni je rdzeń, ale też jego grubość oraz zewnętrzna część. Można wybrać płyty adekwatne do planów, właściwości, jakie ma mieć budynek, oraz budżetu.

Zalety budowy hali z płyt warstwowych

Na miejscu budowy wykonuje się konstrukcję nośną i przytwierdza do niej płyty. Są one duże, więc budynek stawiany jest szybko. Montaż z gotowych elementów sprawia, że hale magazynowe mogą stanąć nawet w ciągu jednego miesiąca. Wybranie firmy 360, takiej jak np. Amwin, budującej w modelu od fundamentu po dach, pozwala oddelegować wszystkie działania związane z inwestycją. Z reguły trzy miesiące to jest czas wystarczający do postawienia i wykończenia nawet bardzo dużego obiektu. Taka technologia budowy to możliwość demontażu obiektu, kiedy przestanie być potrzebny albo będzie miał stanąć w innym miejscu. Łatwo jest także wzniesioną z płyt halę magazynową rozbudować. Gdyby obiekt nie był już potrzebny, można go odsprzedać. Można także oddać stal do recyklingu. Tak czy inaczej, odzyska się dużą część pieniędzy zainwestowanych w postawienie budynku.
Z tej technologii budowy chętnie korzysta przemysł. Stalowa konstrukcja i płyty warstwowe służą do budowy zakładów produkcyjnych. Powstają w ten sposób hale magazynowe oraz inne obiekty przemysłowe. Doskonałe parametry i trwałość, jaką charakteryzują się płyty, daje im dużą popularność. W podobny sposób, jak hale dla potrzeb przemysłu, stawia się obiekty sportowe, widowiskowe, handlowe oraz usługowe.