Pompy przemysłowe

Pompy przemysłowe

0

Urządzenie, które służy do wytworzenia ciśnienia pomiędzy elementem ssawnym a stroną tłoczną czyli wylotem, umożliwiającym wydalanie płynów lub materiałów sypkich nazywamy pompą.

Pompy można podzielić na:

– pompy wyporowe (np. pompy tłokowe),
– pompy wirowe (przepływowa),
– próżniowe – inaczej ssawy,
– strumieniowe.

Charakterystyka poszczególnych rodzajów pomp

Pompy wyporowe to urządzenia, w których wypompowywanie cieczy odbywa się za pomocą tłoka. Ciśnienie w takiej pompie może zbyt gwałtownie rosnąć w momencie braku odprowadzania płynu, więc aby temu zapobiec, niezbędne jest zamontowanie zaworu bezpieczeństwa czyli tak zwany zawór przelewowy. W momencie przekroczenia dopuszczalnego poziomu ciśnienia zawór otwiera się zapobiegając awarii pompy. Pompy te znajdują zastosowanie między innymi w przemyśle naftowym do tłoczenia cieczy gęstych i lepkich.

Pompy wirowe to maszyny gdzie część ssąca zaopatrzona jest dodatkowo w wirnik, którego łopatki wzmacniają siłę ssania, powodując wzrost ciśnienia po stronie tłocznej. Pompy te znajdują zastosowanie w przemyśle petrochemicznym, chemicznym, ceramicznym, morskim, a także w gospodarstwach domowych, przy zalaniach i pompowaniu odpadów komunalnych oraz podtopieniach.

Pompy próżniowe czyli ssawy najczęściej stosowane są do odsysania gazów i dymu z urządzeń szczelnie zamkniętych. Używa się ich urządzeniach medycznych, maszynach drukarskich, maszynach formujących plastik na gorąco, do analizy gazów i wszędzie tam, gdzie wymagane jest tworzenie podciśnienia.

Pompy strumieniowe to urządzenia służące do wymiany ciepła w instalacjach grzewczych czy klimatyzatorach. Można je podzielić na strumieniowe – cieczowe gdzie czynnikiem jest płyn oraz strumieniowe gazowe, gdzie główną rolę gra para wodna lub gaz. Pompy strumieniowe znajdują zastosowanie przede wszystkim w przemyśle chemicznym.

Pompy przemysłowe znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Mogą pracować w trudnych warunkach, wysokich temperaturach, a ich przystosowanie konstrukcyjne do znoszenia wysokich ciśnień czyni z nich niezawodne i wysoko wydajne urządzenia. Więcej informacji.