Prosument – kto to taki?

Prosument – kto to taki?

0

Mówiąc najprościej prosument to osoba, która jest równocześnie konsumentem i producentem jakichś dóbr. Przy okazji to także nazwa programu dofinansowań na instalacje systemów odnawialnych źródeł energii (w skrócie: OZE), za który odpowiedzialny jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.\r\n\r\nO co w tym wszystkim chodzi?\r\n\r\nPoniżej możecie zapoznać się z zarysem zasad, które rządzi programem dofinansowań. Od siebie dodamy tylko, że nie ma możliwości otrzymania samego dofinansowania, inwestycja musi być sfinansowana z dofinansowania połączonego z kredytem preferencyjnym.\r\n\r\n


\r\n\r\n

Ogólne zasady programu „Prosument”:\r\n

  \r\n

 • wartość otrzymanego dofinansowania wynosić może do 100% kosztów kwalifikowanych,
 • \r\n

\r\n

  \r\n

 • wysokość dotacji w ramach dofinansowania zależna jest od momentu składania wniosku oraz ogólnej sumy dofinansowania:\r\n
   \r\n

  • do roku 2015: można otrzymać dotację w wysokości 20% lub 40% dofinansowania,
  • \r\n

  • po roku 2015: można otrzymać dotację w wysokości 15% lub 30% dofinansowania,
  • \r\n

  \r\n

 • \r\n

 • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych zależna jest od typu beneficjenta oraz rodzaju planowanej inwestycji i wynosi od 100 tys. do 450 tys. złotych,
 • \r\n

 • oprocentowanie pożyczki lub kredytu preferencyjnego wynosi 1%, a maksymalny okres finansowania to 15 lat,
 • \r\n

 • skorzystanie z programu „Prosument” oznacza, że inwestycja nie może być finansowana z innych środków publicznych.
 • \r\n

\r\n

\r\n

Cytat za: ekofachowcy.pl

\r\n\r\n\r\n


\r\n\r\nDlaczego warto skorzystać?\r\n\r\nKusząco wygląda zwłaszcza perspektywa otrzymania dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne. Dlaczego? Otóż według wyliczeń opublikowanych przez specjalistów współpracujących z kampanią edukacyjną „Postaw na słońce” zaoszczędzić można na rachunkach za prąd imponującą kwotę 2 tysięcy złotych rocznie. Nie, to nie literówka. 2 tysiące. Wyliczenia dotyczą średniego, czteroosobowego gospodarstwa domowego.\r\n\r\nInne zyski są łatwe do przewidzenia: przestawienie się na OZE to nasz wkład w ochronę środowiska i redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery.