Udar mózgu

Udar mózgu

0

Udar mózgu to bardzo groźna choroba neurologiczna w wielu przypadkach prowadząca do śmierci lub niepełnosprawności chorego, powstająca na skutek zaburzenia krążenia krwi w mózgu. Zaburzenie krążenia mózgowego może powstawać na skutek ograniczenia dopływu krwi do mózgu jako wynik zamknięcia lub zmniejszenia światła tętnicy doprowadzającej krew. Mówimy wówczas o udarze mózgu niedokrwiennym, który odpowiada za ok. 80% przypadków udaru mózgu (zobacz więcej portaldlazdrowia.pl/udar-niedokrwienny-mozgu/). Pozostałe 20% to tzw. udar mózgu krwotoczny, zwany popularnie wylewem, znacznie groźniejszy w skutkach. Wylew jest wynikiem pęknięcia tętniczki w mózgu.

Objawy udaru mózgu

Można wymienić bardzo wiele objawów udaru mózgu, ale nie wszystkie muszą wystąpić jednocześnie w konkretnym przypadku chorego. Najbardziej charakterystyczne objawy, występujące praktycznie zawsze to:
• bardzo silny ból głowy, który występuje z intensywnością nieznaną choremu wcześniej,
• drętwienie lub osłabienie kończyn z jednej strony,
• wykrzywienie twarzy po jednej stronie,
• zaburzenia widzenia i mowy.

Czynniki ryzyka udaru mózgu

Udarowi mózgu w największym stopniu wpływa nadciśnienie i wysoki poziom cholesterolu. Nadciśnienie wywołuje zwiększony nacisk na ścianki tętnicy, co z kolei wpływa na rozwój miażdżycy prowadzącej do zmniejszenia światła tętnicy. Ponadto wpływa na przerost serca, a choroby serca mogą wywoływać skrzepy, które odrywając się mogą zmniejszyć światło tętnicy. Podwyższony poziom cholesterolu DL wiąże się z jego gromadzeniem na ściankach tętnicy, co również prowadzi do miażdżycy i zmieszania światła tętnicy. Czynników ryzyka jest więcej, a należą do nich również cukrzyca, nadwaga, nadużywanie alkoholu, palenie papierosów. Występowanie więcej niż jedno czynnika znacznie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia udaru mózgu (więcej o udarze mózgu portaldlazdrowia.pl/udar-mozgu/).