Wiercenie betonu – bezpyłowa technika do odwiertów

Wiercenie betonu – bezpyłowa technika do odwiertów

0

Współczesne budownictwo komercyjne, w mniejszym stopniu – również mieszkaniowe, wykorzystuje elementy betonowe w wielu konstrukcjach. Jednak ich zastosowanie wiąże się nie tyle z sięganiem po gotowe betonowe półfabrykaty o zróżnicowanym kształcie, ile oznacza sięgnięcie po usługi firm, oferujących cięcie betonu.

Wiercenie w betonie i cięcie techniką bezpyłową

Elementy z betonu zbrojonego, ale również zalane konstrukcje budowlane, powinny być przede wszystkim ich trwałe, dlatego wiercenie w betonie wykorzystuje technologię diamentową. Dzięki temu w betonie można wywiercać otwory różnymi urządzeniami, sięgając zarówno po wiertła diamentowe o średnicy do nawet 1000 mm oraz wybierając liny diamentowe, które z kolei umożliwiają wycinanie otworów o średnicy przekraczającej 3000 mm. Firmy budowlane bardzo często poszerzają zakres oferowanych usług o cięcie betonu, przy czym w zależności od zastosowanego urządzenia cięcie betonu wykonuje się na elementach o grubości do 70 cm (cięcie bezwstrząsowymi tarczami diamentowymi) lub przekraczającymi tę grubość (przy cięciach wykonanych liną diamentową). Wiercenie w betonie powinno być zakończone frezowaniem betonu lub jego szlifowaniem, aby wygładzić krawędzie. Jedną z firm wykonujących takie zlecenia jest http://wierceniebetonu.com/.

Technika diamentowa przy pracach w betonie

W zależności od grubości samego betonu, ale również od wielkości otworu czy umiejscowienia elementu betonowego w konstrukcji budowlanej, przy wierceniu w betonie sięga się po wiertła lub liny diamentowe. Wykorzystanie techniki diamentowej oznacza sięgnięcie po technikę o niskim poziomie hałasu, która jest jednocześnie techniką bezudarową i bezpyłową. W przypadku stosowania techniki diamentowej w wybudowanych obiektach szczególnie ważny staje się brak wstrząsów i wibracji, które mogłyby uszkodzić całą konstrukcję budowlaną wraz z całym elementem betonowym. Cięcie wiertłami diamentowymi stosuje się przy różnego rodzaju instalacjach, w szczególności obejmujących instalacje wodne, kanalizacyjne, grzewcze oraz wentylacyjne.

Przy otworach o większej średnicy wskazane jest sięganie po specjalistyczne cyrkle, jakimi są liny diamentowe, umożliwiające precyzyjne wycinanie otworów o dużej średnicy. Z kolei przy wycinaniu otworów okiennych, drzwiowych, ale także wtedy, gdy trzeba z konstrukcji wyciąć słupy żelbetowe lub usunąć całe ściany, wiele firm sięga po tarcze diamentowe, które umożliwiają wykonanie tego rodzaju prac w zdecydowanie krótszym czasie niż metody tradycyjne. Przy tarczach diamentowych pojawia się jednak ograniczenie co do grubości samego betonu – tarcze są wskazane, gdy grubość elementu betonowego nie przekracza 70 cm.