Zasiłek rodzinny w Niemczech

Zasiłek rodzinny w Niemczech

0

Wielu rodaków bardzo chętnie wyjeżdża do pracy do Niemiec. Z racji dużo lepszych warunków pracy i płacy decydują się tam zostać na stałe. W przypadku osób posiadających dzieci nabywa się wówczas uprawnienia do zasiłku rodzinnego.

Zmiany w Kindergeld

Należy podkreślić, iż zasiłek rodzinny w Niemczech (noszący nazwę Kindergeld) jest zbliżony do naszego, przy czym świadczenie jest wypłacane już na pierwsze dziecko. W przypadku posiadania nie więcej niż dwójki dzieci świadczenie to wynosi 190 euro na każde z nich. Na trzecie dziecko świadczenie wynosi już 200 euro, a na każde kolejne 225 euro. W przypadku rodzin wielodzietnych taki dodatek może być sporym odciążeniem i wsparciem domowego budżetu.

Od 2018 roku obowiązują zmiany w zakresie przyznawania Kindergeld. Największą zmianą jest czas, na jaki przysługiwało świadczenie. Wcześniej można było występować o świadczenie o 4 lata  wstecz w stosunku do daty złożenia wniosku. W chwili obecnej można jedynie występować o świadczenie za okres do pół roku przed złożeniem wniosku. W przypadku rodzin o niższych dochodach, które nie korzystają z innych form pomocy społecznej, mogą wystąpić o dodatkowy zasiłek rodzinny (Kinderzuschlag), wynoszący nawet do 170 euro na dziecko.

Jak długo czeka się na decyzję?

Czas oczekiwania wynosi zwyczajowo do 6 miesięcy, wynika to z czasu, jaki urząd potrzebuje na skompletowanie potrzebnej dokumentacji, uzupełnienie braków ze strony wnioskodawcy, jak również uzyskanie odpowiednich informacji od urzędów z kraju pochodzenia wnioskodawcy.