Program do inwentaryzacji – czy darmowe programy są dobre?

Program do inwentaryzacji – czy darmowe programy są dobre?

0

Każdy, kto przeprowadzał choć raz w swoim życiu inwentaryzację lub spis wie, że nie jest to łatwe zadanie. Aby wykonać tę czynność, należy być bardzo dokładnym. Niestety pomyłka podczas inwentaryzacji wiąże się z dodatkowymi działaniami wyjaśniającymi. Dlatego też tradycyjne metody inwentarzowe coraz częściej zastępowane są przez różne programy.

Do czego potrzebny jest program do inwentaryzacji?

Aby przeprowadzić skuteczną inwentaryzację, coraz częściej osoby wyznaczone do tego typu zadań korzystają ze specjalnego oprogramowania. Jest ono szczególnie przydatne, kiedy do zinwentaryzowania są ogromne ilości środków trwałych ze stanu magazynowego.

W takim przypadku liczenie może zająć wieki, a o błąd jest niezwykle łatwo, dlatego też program do robienia inwentaryzacji jest najlepszym wyjściem z sytuacji. Jest on często połączony z mobilnym czytnikiem, co sprawia, że aktualizuje on automatycznie stan remanentu, a na samym końcu generuje raport końcowy. Niektóre programy do inwentaryzacji w raporcie końcowym podają także sugestie, jakie działania należy jeszcze podjąć.

Co powinien posiadać dobry program do inwentaryzacji?

Podczas wyboru odpowiedniego programu do robienia inwentaryzacji ważne jest, w jakim celu będzie on użyty. Chodzi tu przede wszystkim o same założenia remanentu, jednakże program do tego typu zadań powinien być prosty w obsłudze oraz dawać pełny zakres działań, które są wykonywane przy wykonywaniu remanentu.

Program do robienia inwentaryzacji powinien dawać możliwość sprawnego nanoszenia danych, a także aktualizację stanów oraz połączenie z mobilnymi czytnikami i zliczanie wszystkich informacji czy tez generowanie raportu końcowego. Cechą charakterystyczną programu do inwentaryzacji jest jego intuicyjność oraz prostota obsługi.

Czy bezpłatne programy do inwentaryzacji są dobre i bezpieczne?

Warto zdawać sobie sprawę, iż korzystanie z darmowego programu do robienia inwentaryzacji zawsze będzie jakimś rodzajem kompromisu. Wszystkie tego typu programy w wersji bezpłatnej są przeznaczone na krótki i określony czas lub w okrojonej funkcjonalności.

Bezpłatne programy do robienia inwentaryzacji są w stanie przyjąć dane, jednakże nie generują z nich precyzyjnych zestawień, które są gotowe do przedłożenia w raporcie końcowym inwentaryzacji. Należy mieć także na uwadze, iż bezpłatne programy do inwentaryzacji nie zwierają odpowiednich zabezpieczeń. Brak odpowiednich zabezpieczeń może doprowadzić do wycieku danych, które zgromadzone są w chmurze, a są to często dane z z informacjami poufnymi.

Więcej informacji znajdziesz na stronie program do robienia inwentaryzacji.